DAVİNES VILLAGE

DAVINES GRUBU

Davines köyünün açılışını Parma dışındaki merkezlerinde yaptı. Mimari tasarımım Matteo Thun ve Luca Colom-bo’nun MTLC stüdyosu tarafından; iç tasarımı ise güzelli-ğin, sürdürülebilirliğin ve iyiliğin değerlerini en iyi şekilde yansıtabilecek Monica Signani tarafından yapıldı. 77,000 metrekare üzerine inşa edilen kompleksin 11,000 metreka-resi ofisler, eğitim alanları ve labaratuvarlardan oluşuyor. Ayrıca kompleksin tam ortasında “greenhouse” dediğimiz cam bir yapı var. Bu yapı modern, minimal ve ışığın en ideal kullanımı ile dizayn edilmiş ve çalışma arkadaşlarımı-zın yemek yediği, vakit geçirdiği; kısacası kompleksimizin kalbi diyebileceğimiz bir bina. Kalan alanlar, köyün 80%’i Del Buono-Gazerwitz tarafından dizayn edildi ve spesifik botanik bahçe dahil olmak üzere kozmetik formüllerimi-zin yetiştirildiği yeşil alanlardan oluşuyor.

BİNALAR VE İÇ MEKANLAR

Davines ruhunu taşıyan Köy, insanlık ve çevre için de me-saj niteliğinde. Şeffaflık, aydınlık, doğa, sürdürülebilirlik, topluluk ve iyiliğin temel prensiplerini oluşturduğu ve ta-sarımında taşıdığı merkezin temel materyalleri cam ve ah-şap. “Yuva” konseptinde dizayn edilen Devines Köyü, İtal-yan kırsal yaşamından da izler taşıyor. Kökleri derin bir misafirperverlik, gelenek ve huzura dayanıyor. Kompleks, genel olarak şeffaflık esasına dayanıyor ve çok az miktarda kapalı alan mevcut. Davines’in sürdürülebilirliğe, güzelli-ğe ve özene içten bir şekilde inanıyor.

YEŞİL ALANLAR

Yeşil, projenin merkezi. Yeşil alanlar kalıcı ve uyumlu bir mimari yakalamak için kusursuz bir araç. Bilimsel botanik bahçe gerçek bir “açık hava laboratuvarı”; içerisinde medi-kal ve aromatik bitkilerimiz özenle yetiştiriliyor. Bilimsel botanik bahçe AR-GE departmanının doğal içeriklerimizi denemesi için ilk adım. 3,000 m2’lik bilimsel bitki bahçesi eğitimsel anlamında da önemli bir konumda; ayrıca ziya-retçilerimiz Davines ve Comfort Zone formüllerinin için-de bulunan doğal içeriklerle bizzat karşılaşma ve onları de-neyimleme şansına sahip oluyorlar. Son olarak İngiliz tipi bir yeşil-ev de normal şartlarda bizim iklimimizde yetişe-meyecek tropikal ağaçlara ev sahipliği yapıyor.